Chào mừng đến với website Tịnh Xá Minh Quang !

Tin tức sự kiện

Trang nghiêm trong chiếc Y VÀNG Tay cầm BÁT NGỌ hào quang tỏa ngời Minh Đăng Quang CHƠN LÝ cho đời Mười phương ba cõi bốn loài an tâm.

Thiền Căn Bản

Thiền là lúc nào hành giả cũng phải sống trong Chánh Niệm, Tỉnh Thức...

Pháp Môn Giới Định Huệ

Giới Định Huệ hay còn có tên gọi khác là Tam Vô Lậu Học giúp hành giả chấm dứt sanh tử luân hồi.

Hoạt động từ thiện

Văn hóa - Xã hội

Thông báo

Video phật giáo