Chào mừng đến với website Tịnh Xá Minh Quang !
Gửi lúc 21:44' 14/11/2017


Gửi lúc 21:41' 14/11/2017Gửi lúc 21:35' 14/11/2017
"Tránh làm các điều ác, tu tập các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời dạy của chư Phật."


Thông báo

Video phật giáo